Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Ngân hàng

Kế toán (Định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301_J 25.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301_J
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07