Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Ngân hàng

Kế toán (Định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301_J 26.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301_J
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07