Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Ngân hàng TP HCM

Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340002 23.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340002
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07