Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Ngân hàng TP HCM

Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340002 22.3 A01, D01, D07, D10

Tiếng anh hệ số 2

Mã ngành
7340002
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D10
Ghi chú
Tiếng anh hệ số 2