Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Ngân hàng TP HCM

Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340002 24.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340002
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07