Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Ngân hàng TP HCM

Mã trường: NHS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.280

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của trường
  3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức

Điểm chuẩn