Thứ ba, 21/3/2023

Đại học Ngân hàng TP HCM

Mã trường: NHS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.285

  1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển tổng hợp (Học bạ và thành tích học tập THPT)
  3. Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM
  4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn