Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
145 59.94 A00, A01

Mã ngành
145
Điểm chuẩn
59.94
Tổ hợp môn
A00, A01