Thứ năm, 27/1/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
145 25 A00

Mã ngành
145
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00