Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
110 71.81 A00, A01

Mã ngành
110
Điểm chuẩn
71.81
Tổ hợp môn
A00, A01