Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
110 62.57 A00, A01

Mã ngành
110
Điểm chuẩn
62.57
Tổ hợp môn
A00, A01