Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
110 26.75 A00

Mã ngành
110
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00