Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203CLC 32.54 D01, D05, D78, D90

Mã ngành
7220203CLC
Điểm chuẩn
32.54
Tổ hợp môn
D01, D05, D78, D90