Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203CLC 26.02 A00, A01, D01, D03, D07, D78, D90

Ngoại Ngữ hệ số 2, >= 4

Mã ngành
7220203CLC
Điểm chuẩn
26.02
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D07, D78, D90
Ghi chú
Ngoại Ngữ hệ số 2, >= 4