Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHF Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.820

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
  2. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2021.
  3. Xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và tiêu chí phụ.

Điểm chuẩn