Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 23.2 C00

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
C00