Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 23 D01, H00, V00, V01

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, H00, V00, V01