Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 22.8 B00, D01

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
B00, D01