Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Cần Thơ

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 22.05 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
22.05
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01