Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Cần Thơ

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 24.5 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01