Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Điện lực

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 17 A01, D01, D07

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07