Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Điện lực

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 23.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07