Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Điện lực

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 20.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07