Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01