Thứ sáu, 24/3/2023

Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Mã trường: CCM Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.160

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
  2. Xét tuyển kết theo học bạ THPT.
  3. Xét điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Xét tuyển thẳng theo phương án riêng.
  5. Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu.
  6. Xét kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu.

Điểm chuẩn