Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 19.8 A00

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
19.8
Tổ hợp môn
A00