Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 23.15 A00, C01, C02, D01

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, C01, C02, D01