Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01