Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 25.1 A01, D07

Toán >=8.6 NV<=4

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A01, D07
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=4