Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 25.19 A00, A01, D07

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
25.19
Tổ hợp môn
A00, A01, D07