Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 26.5 A00, A01

TO >=8.8; LI >=7.75; TTNV <=4

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8.8; LI >=7.75; TTNV <=4