Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 25.3 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A00, A01