Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 25.2 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, A01