Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 21.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01