Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01