Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 25.4 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, A01