Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 21.55 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01