Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01