Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 24.25 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01