Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 16.5 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01