Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 26 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01