Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 23.3 A00, A01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
23.3
Tổ hợp môn
A00, A01