Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 14 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07