Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 20.75 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07