Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 23 A00, A01, B00

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00