Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 21.35 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
21.35
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07