Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 23.79 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
23.79
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07