Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 24.4 A01, D01, D07

Toán >=8.4 NV<=2

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=2