Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 17 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07