Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 15.5 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07