Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Việt Đức

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 21 A00, A01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01