Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Việt Đức

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 20 A00, A01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D07