Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Việt Đức

Mã trường: VGU Bình Dương

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 430

  1. TestAS: trường tổ chức thi riêng bằng bài thi TestAS, kết hợp bài kiểm tra tiếng Anh onSET
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có thành tích đặc biệt
  4. Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có văn bằng tốt nghiệp THPT quốc tế
  5. Xét học bạ

Điểm chuẩn