Thứ sáu, 2/6/2023

Đại học Việt Đức

Mã trường: VGU Bình Dương

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 520

  1. Làm bài thi AS
  2. Xét học bạ THPT
  3. Xét tuyển thẳng
  4. Chứng chỉ THPT quốc tế
  5. Kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn