Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01