Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01