Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 23.33 A00, A01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
23.33
Tổ hợp môn
A00, A01