Thứ sáu, 22/9/2023
Học viện Kỹ thuật mật mã

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 19 A00, A01, D90

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D90