Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Kỹ thuật mật mã

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 24.9 A00, A01, D90

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D90