Chủ nhật, 2/4/2023

Học viện Kỹ thuật mật mã

Mã trường: KMA Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 720

  1. Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn