Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07