Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 26.3 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07