Thứ bảy, 13/7/2024

Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSC TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 1.800

  1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  2. Xét tuyển dựa trên điểm thi
  3. Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế
  4. Xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với Đại học Birmingham City, Anh

Điểm chuẩn