Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01