Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01