Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07