Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 16.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07