Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sài Gòn

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 22.63 C04

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
22.63
Tổ hợp môn
C04