Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 26.75 C00

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
C00