Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 26.2 D01, D14

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
D01, D14