Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Hoa Sen

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09