Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 22 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07