Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 22 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07