Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01