Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Công Nghệ TP HCM

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01