Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Công nghệ truyền thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320106 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7320106
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01