Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Hà Nội

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26.75 D01

Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ