Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Hà Nội

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26 D01

Thang 30

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Thang 30