Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 28.68 C15

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
28.68
Tổ hợp môn
C15