Thứ tư, 7/12/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26.75 A16

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A16