Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 29.25 C15

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
29.25
Tổ hợp môn
C15