Thứ sáu, 30/7/2021

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mã trường: HBT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.950

  1. Xét học bạ
  2. Căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét tuyển kết hợp
  4. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Điểm chuẩn