Thứ năm, 1/6/2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mã trường: HBT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.950

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  2. Căn cứ kết quả học bạ THPT.
  3. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và học bạ THPT.
  4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn