Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Thăng Long

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26 A01, C00, D01, D03, D04

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D03, D04