Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Thăng Long

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26.8 A00, A01, C00, D01, D03, D04

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01, D03, D04