Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Thăng Long

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 25.89 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
25.89
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01