Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Thăng Long

Mã trường: DTL Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.240

  1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển kết hợp (kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; học bạ và kết quả thi năng khiếu)
  3. Xét tuyển theo học bạ

Điểm chuẩn