Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 27.25 D14, D15

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
D14, D15