Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tây Đô

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 15 A01

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01