Thứ tư, 22/3/2023

Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD Cần Thơ

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi riêng của trường tổ chức
  2. Xét tuyển học bạ
  3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT
  4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM

Điểm chuẩn